“Financieel consult voor de startend tandarts” - Sibbing & Wateler

25 december 2015, 14:18 door Favervuta

Ook dit studiejaar wordt er weer een bijeenkomst georginseerd door Sibbing & Wateler over het 'Financieel consult voor de startend tandarts'.

 

Wanneer : dinsdag 19 januari 2016
Waar: ACTA
Tijd: 17.30 uur–20.00 uur (voor broodjes en drankjes wordt gezorgd)

 

Wanneer het einde van uw opleiding in zicht is, breekt een belangrijke periode aan. Een periode waarin u keuzes zult maken en zaken zult moeten regelen.

· Gaat u op zoek naar een waarneemadres?
· Wilt u als zelfstandige gaan waarnemen of medewerken?
· Gaat u in loondienst werken?
· Gaat u direct op zoek naar een eigen praktijk, al dan niet in collegiale samenwerking?

Of wordt het wellicht een combinatie van deze mogelijkheden? Tijdens de bijeenkomst komen verschillende onderwerpen aan bod. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: favervuta@acta.nl